Mengapa saya perlu memuat naik ID foto dan dokumen-dokumen saya yang lain?

Sebagai kewajiban undang-undang dan kawal selia kami, Plus500 perlu mengesahkan identiti dan alamat kediaman anda, dimana satu ID Foto serta maklumat dan/atau dokumen kediaman mungkin diperlukan.
Apabila anda membuka satu akaun bersama Plus500, anda bersetuju untuk mematuhi segala undang-undang dan peraturan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan yang terpakai. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehendak untuk membekalkan bukti yang memuaskan mengenai identiti, alamat kediaman, sumber dana anda dan sebagainya. Plus500 tidak akan menjalin hubungan perniagaan dengan mana-mana individu sehingga identiti dan alamat kediaman pelanggan berjaya disahkan dan/atau segala dokumen yang diperlukan telah diterima serta disahkan.Ini adalah untuk melindungi anda dan kami daripada penyelewengan serta menjaga privasi anda. Maka semua ini merupakan sebahagian daripada proses usaha wajar piawaian kami. Plus500 berhak mengenakan permintaan usaha wajar tambahan sekiranya perlu.

Tidak dapat menemui jawapan kepada soalan anda? Hubungi Kami!
E-mel Hubungi Kami +65 31389075

Sentiasa ingat bahawa CFDs adalah produk berleveraj dan boleh menyebabkan kerugian kepada keseluruhan modal anda. Perdagangan CFD mungkin tidak sesuai bagi sesetengah pelabur. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat. Iklan ini masih belum disemak oleh Penguasa Kewangan Singapura.