Apa itu Mata Pedagang?

Bagi mengeluarkan suatu bonus, terma-terma bonus yang telah ditetapkan harus dipenuhi. Ini bermaksud keseluruhan jumlah mata pedagang yang diperlukan mengikut syarat bonus, harus dikumpul di dalam tempoh sah bonus tersebut.
Setiap kali anda membuka suatu kedudukan, anda boleh mengumpul mata pedagang mengikut perbezaan di antara kadar beli dan jual instrumen tersebut. Bagi melihat dan mengira jumlah mata pedagang yang dikumpul oleh setiap kedudukan yang anda buka, sila semak jadual contoh dengan mengklik pautan "Mata Pedagang" di sini. Anda juga boleh mengesahkan jumlah mata pedagang yang telah dikumpul mengikut setiap bonus di dalam “Pengurusan Dana” → “Akaun Bonus”.
Kami berusaha untuk menggunakan alatan promosi (seperti tawaran bonus) di dalam cara yang paling telus dan paling adil. Sungguhpun begitu, kami masih memegang hak untuk membuat perubahan ke atas mana-mana satu atau kesemua terma yang ditawarkan mengikut budi bicara tunggal kami.

Tidak dapat menemui jawapan kepada soalan anda? Hubungi Kami!
E-mel Hubungi Kami +65 31389075

Sentiasa ingat bahawa CFDs adalah produk berleveraj dan boleh menyebabkan kerugian kepada keseluruhan modal anda. Perdagangan CFD mungkin tidak sesuai bagi sesetengah pelabur. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat. Iklan ini masih belum disemak oleh Penguasa Kewangan Singapura.